A workshopról

About the workshop


A workshop célja, hogy bármilyen színészi munkában inspirált állapotba kerülj:

színpadon, filmen, castingon

– elmélyült folyamatban éppúgy, mint spontán helyzetben – ihletett formában legyél.

The goal of the workshop is to get into an inspired state in any acting work:
on stage, when filming, at castings
– in long-term and deep acting work as well as in spontaneous situations.

A tréningen sokféle játékstílus, iskola megismeréséből származó saját tapasztalatomat adom át,

de mindig autentikus, a helyszínen keletkező alkotás készül – a színész önálló műalkotása.

At the training, I share my own experiences after getting to know a lot of different styles and methods of playing, but the result is always an authentic piece of work that is born on the spot – the actor’s own work of art.

Miért van itt a helyed?

Why come?

Azért vagyunk itt, hogy összehangolt folyamattá tegyük a színészi munkát.

A külső körülmények, a fizikai cselekvések alkalmas kiválasztásával és ezeken keresztül az érzelmi állapot meginvitálásával elsődlegessé tesszük a játékot a performatív előadásmódhoz képest.

We are here to transform acting an integrated process. By choosing the right outer circumstances, physical actions and inviting the emotional states through them, we make playing superior over performative styles of acting.

Performatív, “teljesítő” a színész, ha a játékra, mint feladat elvégzésére koncentrál.

Talán te is észrevetted már, hogy csak ekkor merül fel, hogy “jól vagy rosszul” játszol-e.

The actor performs, executes, if they look at playing as an exercise to get done. You may have noticed too, that this is the only time when it occurs to you whether you play ”well” or ”badly”.

Sok színészt láttam már szenvedni, mert mindenképpen a “jó” megoldást akarta megtalálni.

Ennek eredménye görcsös teljesíteni akarás. Vizsgahelyzet. Leblokkolás. Ötlettelenség. Végül: kiégés.

I have seen a lot of actors struggling while trying to find the ”right” solution. The result of this is a convulsive will to perform like at an exam. Blockage, lack of ideas, and eventually: burning out.

Itt azt a belső teret keressük, ahol maga a játék a legfontosabb tényező.

Ez végtelen, meghatározhatatlan tér. Szabadság.

Here, we are looking for the inner space where playing is the most important factor. This limitless, undefinable space. Freedom.

Munkamenet

Details


1. nap

Day 1

Test – érzékek

Jelenlét

A test felszabadítása

A saját idő megtalálása

Tempó-ritmus

A mozdulatok teljes ciklusa

Fizikai cselekvések

Impulzusok

A játékszabályok megismertetése a testtel

Body – senses

Presence

Freeing the body

Finding your own time

Tempo-rhythm

Full cycle movements

Physical actions

Impulses

Making the body understand the game rules

2. nap

Day 2

Elme – gondolatok

Képzelet

Negyedik fal és belső tér

Külső hatások belső élménnyé és kifelé tartó reakciókká formálása

A reakciók átalakítása külső hatásokká

Teljes gondolati ciklus

A partner és a közönség/kamera meginvitálása a saját belső térbe

Mind – thoughts

Imagination

Fourh wall and inner space

Outer effects into internal experience and outward reactions

Reactions into outer effects

Full thought cycle

Inviting the partner and the audience/camera into your own inner space

3. nap

Day 3

Szív – érzelmek

Tét, feszültség és csúcspont

Teljes érzelmi ciklus

Belső monológ

A ciklusok rétegzése és tömeggyártása

Belső tempó-ritmus

Heart – feelings

Stake, tension and climax

Full emotional cycle

Sub-text

Layering and mass-producing of cycles

Inner tempo-rhythm

4. nap

Day 4

A megtanultak alkalmazása egy ismert szövegre

Integrált és koherens karakterek a nulláról percek alatt

Application of what has been learnt to a pre-learnt text

Integrated and coherent characters from scratch in minutes

5. nap

Day 5

A tanultak alkalmazása egy teljesen új szövegre

 

Szabad játék

Application of all that has been learnt to a completely new text

 

Free playing

Csoportos és
egyéni munka

A napok első felében közös munkával megalapozzuk a belső figyelmet, a játék folyamatát.

A workshop második részében egyéni munkában megalapozzuk, a folyamatos, független figyelmet.

Work in a group
and individually

In the first part of the days, through working in a group, we build up inner focus, the flow of acting.

During the second part of the day, working individually, we build up the constant and independent focus.

 Szabad helyek száma

 

Free places left:

0

a 8-ból

out of 8

A színész munkája egyszerre külső és belső. A fizikai állapot éppen olyan fontos, mint a pszichikai, érzelmi állapot. E két, látszólag ellentétes oldal azonban nem kizárja, hanem kiegészíti egymást. Felesleges a “helyes” színészi megközelítésről beszélni. A művészet nem ismer kategóriákat. Színészként a végső célunk az kell, hogy legyen, hogy mindkét végpontot ismerjük és magukévá tegyük.

The work of an actor is both inner an outer. The physical state is just as important as the psychological and emotional state. This two sides, interestingly, are not excluding but completing each other. It’s futile to talk about the ”right” method. Art knows no categories. As actors, our final goal should be to get familiar with and acquiring both ends.

A színész egyszerre tudatában van annak, hogy nézik, és egyszerre el kell felejtkeznie erről a tényről. Ezt az ellentmondásos, de nagyon is létező állapotot nem egyszerű megérezni, de az oda vezető út pontos lépéseken keresztül vezet. Lehetséges egyszerre kívülről és belülről építkezni, sőt, akkor vagyunk igazán szabadok, amikor nem mérjük, hogy a munkánk melyik kategóriába esik éppen. És ekkor magától megtörténik.

The actor, at the same time, is aware that they are being watched and has to forget about it. This controversial but nonetheless very real state is not easy to comprehend, although the way leading there goes through exact steps. It is possible to be building from the inside and from the outside at the same time, and eventually we are really free when we are not measuring which category our work falls into. And then it happens by itself.

Mégis, ha nagyon akarjuk, művileg két megközelítésre bonthatjuk a színész munkáját.

Sure, if we want it, we can split up the work of an actor to two sides.

A “külső” irány, amely a fizikai megjelenés jelentése, esztétikája és hatása felől közelít.

The ”outer” side comes from the meaning, aesthetic and effect of the physical appearance.

A “belső” irány, amely az érzelmi állapot, a szerep céljai és jellemvonásai mentén keres.

The ”inner” side approaches from the emotional state, the goals and features of the character/part.

Ezen a workshopon az érzelmi ívekre, a pszichológiai ciklusokra és az önálló inspirációra, azaz a belülről építkezésre fókuszálunk. Az elsődleges feladatunk a tapasztalatok beépítése, integrálása, emlékekké formálása. Valamint fordítva: az érzelmeknek megfelelő körülmények újraépítése ezekből az emlékekből.

At this workshop, we focus on the emotional arches, psychological cycles and Independent inspiration – on building frorm the inside. Our main task here is to build in, integrate experiences to mold them into memories. As well as the other way around: to rebuild the circumstances that are fitting for the emotional states from those memories.

Ha további  információra, segítségre van szükséged a jelentkezéshez, írj ide:

If you need help or more info about signing up, please contact us at

office@acting.hu

 

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ

 

A szeminárium 5 napon át tartó, intenzív munkát jelent. A lehető legjobb végeredmény bebiztosítása érdekében a helyek száma korlátozott.

 

A szeminárium reggel 10-től kezdődik és este 6-kor ér véget.

 

 

GENERAL INFORMATION

 

The seminar consists of 5 days of intensive work. In order to guarantee the best outcome possible, there is a limited number of participants.

 

The seminar starts at 10 in the morning and ends at 6 in the evening.

 

A helyszín

Venue

MetroWorks Színházművészeti Szabadiskola

1068 Budapest,
Felsőerdősor utca 6.

 

 

Jelentkezés

Application


Mikor?
2020 augusztus 24-28.
~ 10-18.00h

Hol?
MetroWorks Színházművészeti Szabadiskola

When?
24-28th August 2020
~ 10 AM-6 PM

Where?
MetroWorks
Színházművészeti
Szabadiskola.

A jelentkezés lezárult

Application has been closed

2003. óta független színész, továbbá oktató, előadó, coach és rendező. Korábban a Nemzeti Színház, a Vígszínház, a Szputnyik Hajózási Társaság vendégművésze; meghívott közreműködő volt a Budapesti Színművészeti Egyetem, a Marosvásárhelyi Színművészeti Egyetem és a Római Magyar Akadémia előadásaiban.

Tagja az EU-ACT nemzetközi színházi kutatócsoportnak.

 

Béres Miklós

51754550_10157769800633840_6012567826257149952_o

Béres Miklós

Independent actor since 2003. Also works as a teacher, performer, coach and director. Former guest artist of Hungarian National Theatre, Vígszínház, Szputnyik Hajózási Társaság. Invited artist for performances at University of Theatre and Film Arts (Budapest), University of Theatre (Targu Mures) and Hungarian Academy of Rome. Member of EU-ACT International Theatrical Research Group.

8

óra

5

Nap

15

Résztvevő